Reflecting Genetics & Configuer Immunology Uppsala Universitet 2016

Gestaltningsuppdrag för Uppsala Landsting vid tillbyggnaden av Rudbecklaboratoriet på Uppsala Universitet. I uppdraget ingick att sätta samman en hantverksgrupp med ytterligare tre glaskonsthantverkare och tillsammans med dem skapa glasobjekt som inspirerats av de aktuella platserna för installationerna. Efter studiebesök på avdelningarna för klinisk immunologi och genetik, laborerade vi i hantverksteamet fram föremål och tester som bar tankegods och fysiska spår från verksamheterna och platserna. Uppdraget var delvis att skapa materialiserade reflektioner från platsen men även att testa alternativa hantverksförfaranden. Medverkande glaskonsthantverkare var Erika Kristoffersson Bredberg, Morgan Persson och Hanna Hansdotter