DSC_3047.jpg

CO-LAB SMÅLAND POP-UP SKULPTURPARK september-oktober 2017 (english below)

Med stöd av Konstnärsnämnden utvecklade Co-Lab Småland tre Pop-Up Skulpturparker för södra Smålands inland. I projektet möttes fyra konstnärer med varierande material och uttryck i ett samarbete kring konst, plats och mobilitet. Resultatet blev tre unika utställningar med samtida konst och konsthantverk som gjorde nedslag på tre olika platser runt om i regionen. Genom individuella materialbaserade alster, performances och platsspecifika gestaltningar speglade och reflekterade konstnärerna över platsernas karaktär, form och innehåll. Deltagande konstnärer var Markus Emilsson, Liv Trulsson, Carl-Oscar Karlsson och Hanna Roloff.

 

CO-LAB SMÅLAND POP-UP SCULPTURE PARK september-oktober 2017

With supported from the Swedish Arts Grantst Committee Co-Lab Småland developed three Pop-Up Sculpture Parks for the inland of southern Småland. In the project four artists, with different expressions and disciplins, met in a collaboration on art, site and mobility. The result became three unique exhibitions with contemporary art and crafts that poped up at three different places in the region of Kronoberg, Småland. Through individual material-based artifacts, performances and site-specific installations, the artists reflected and commented on the the location where the exhibitions took place. Participating artists were Markus Emilsson, Liv Trulsson, Carl-Oscar Karlsson and Hanna Roloff.

 

From left to right. Hanna Roloff, Carl-Oscar Karlsson, Liv Trulsson & Markus Emilsson

From left to right. Hanna Roloff, Carl-Oscar Karlsson, Liv Trulsson & Markus Emilsson