CoLab_loggo_vit.jpg

Co-Lab Småland handlar om att söka samarbeten, bygga relationer och om att låta sig utmanas och influeras av varandra. Det är en projektplattform där kreativa individer från olika discipliner och materielområden möts för tillfälliga och testande arbeten.

Genom att utveckla hantverksrelationer och skapa projekt som rymmer gemensamma engagemang försöker vi utmana egocentriska arbetsprocesser och bredda det konsthantverkliga dialogrummet. Detta åtagande omfamnar också ett aktivt tankearbete kring besökarens position som publik, utforskar, deltagare eller kanske samskapare.Plattformen drivs av craftist Markus Emilsson och formgivaren Carl-Oscar Karlsson. Den har en lokal/regional utgångspunkt i södra Smålands inland men ett nationellt förhållningssätt till ämnesfältet konst, hantverk och design. Deltagande personer har alla någon slags relation och anknytning till området. Att göra sig bekantskaper, mänskliga, geografiska och materiella och att få vara i en testande aktivitet är drivkraften och stommen i Co-Lab Småland.